Moseldalen

Under sommaren är det stor efterfrågan på hotellrum i Moseldalen

Se till att boka i tid

Här hittar du våra utvalda hotell i Moseldalen

Slott i Moseldalen

I Moseldalen finns många gamla slott, borgar och herrgårdar från flera tidsepoker. Här hittar man språ från såväl romare som fransmän, men även germanska furstar.

Reichsburg Cochem

Reichsburg Cochem

Reichsburg Cochem (kejserliga slottet i Cochem) omnämndes för första gången år 1130. År 1151 var det ockuperat av kung Konrad III, som förklarade det som kejserligt slott. År 1688 invarderades slottet av den franske kungen Ludvig XIV:s trupper under det nio-åriga kriget (känt i Tyskland som "Pfälzischer Erbfolgekrieg" eller det pfalziska tronföljdskriget). Det följande året förstördes det. Slottet låg länge i ruiner innan det år 1868 köptes av den berlinska affärsmannen Louis Fréderic Jacques Ravené för 300 Goldmark och sedan rekonstrueras i nygotisk stil. Sedan år 1978 ägs det av staden Cochem och administreras av ett företag som heter Reichsburg GmbH.

Landshut

Landshut Bernkastel

Ovanför Bernkastel ligger Landshut, ett slott i ruiner. Det var tidigare sommarresidens för ärkebiskoparna i Trier och förstördes i en brand den 8 januari 1692. Idag fungerar det som en populär utsiktsplats över Moseldalen.

Winneburg slottsruin

Slottet Winneburg byggdes under senare hälften av 1300-talet. Det omnämndes för första gången i skrift år 1304 som tillhörande en person vid namn Wirich von Wünnenberg. Under de sekler som följde expanderade slottet stadigt i släkten Wünnenbergs ägo (senare Winneburg). Efter att denna adliga ätt dog ut år 1637, övergick slottet till familjen Metternich. År 1689, under de nio-åriga kriget, belägrades slottet och sprängdes senare av franska trupper. Det har aldrig restaurerats och är i ruiner än i dag. 1832 köptes det av prins von Metternich, men någon rekonstruktion kom aldrig till stånd. Sedan 1932 har det ägts av staden Cochem.

Arras

Borgen Arras

Befinner man sig i närheten av den lilla byn Alf strax norr om Zell ska man ska man helt klart uppsöka borgen Arras som ligger på ett berg ovanför byn. Platsen användes av romarna som befäst gränsstation. Borgen uppfördes omkring år 900 och tog 50 år att färdigställa. Det är den äldsta befästningsanläggningen i regionen. De boende i Arras< var under tidig medeltid högt ansedda och tjänstgjorde som kejsarens rådgivare. Vid ett tillfälle förde de förhandlingar med den franska kungafamiljen som inte var så sugna på att överlåta hertigdömet Burgund till ätten Habsburg. Dessa stridigheter ledde senare till det pfalziska tronföljdskriget där borgen Arras förstördes och invånarna fördrevs. När kriget tagit slut förföll borgen och ruinerna användes som stenbrott där lokalbefolkningen hämtade byggmaterial. Det 25 meter höga försvarstornet med fyra meter tjocka murar motstod dock alla rivningsförsök och är idag ett av de äldsta byggnadsverken mellan Koblenz och Trier.

Den tidigare kejserliga borganläggningen är numera i privatägt och har byggts om till Mosels enda borghotell. I borgen finns ett borgmuseum som ger besökarna en inblick i Mosels historia. Här finns dessutom en minnesplats för den tidigare förbundspresidenten Dr. Lübke, där man samlat presenter från utländska gäster, samt hans personliga minnen.

48 hour sale April Image Banner 160 x 600